Dünya Haber Girişi: 20.07.2021 - 01:34, Güncelleme: 20.07.2021 - 02:02

Kurban keserken nelere dikkat edilmeli

 

Kurban keserken nelere dikkat edilmeli

Kurbanın faydaları nelerdir? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kurbanın başı nasıl kesilir? Kurban kesecek kişide bulunması gereken şartlar nelerdir?
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlananacak olan Kurban bayramı  Bu yıl, 20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 4 gün sürecek. Tüm müslüman alemi tarafından kutlanacak olan, Kurban bayramında merak edilen bir çok konuyu sizin için derledik. KURBANIN FAYDALARI Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ OLANLAR Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır? ▪️Müslüman olmak. ▪️Akıllı ve bulûğa ermiş olmak. ▪️Yolcu olmamak. ▪️Belirli bir malî güce sahip bulunmak. KURBANLIK HAYVAN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ▪️Kulak  küpesi bulunmayan, çok zayıf olan, gebe ya da yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi, öksürük, nefes darlığı, kanlı ishal ve pis kokulu burun akıntısı olan, kılları karışık ve mat halde olan ve bakışları ve dış görünümü canlı olmayan hayvanlar satın alınmamalıdır. ▪️Pasaport ve nakil belgelerinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri resmi veteriner hekimlerince uygulanmış 'KURBANLIK UYGUNDUR' kaşesi bulunan hayvanlar, yaş ve sağlık kontrolleri yapılmış hayvanlar olup, bu hayvanların satın alınması ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri bertaraf edecektir. ▪️Kurbanlık hayvanlarda temel husus, organların noksan ve işlevsiz olmamasıdır. Hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu,  kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük olmamalıdır.  Herhangi bir uzvunun, ağzındaki dişinin, boynuzunun eksiği, kırığı olmamalı. Hayvanın kulakları da kesik olmamalıdır. ▪️Kurbanlık büyükbaş havyanlar (sığır-manda)  2  yaşını, küçükbaş hayvanlar da  (koyun-keçi) 1 yaşını doldurmuş olmalıdır. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Hayvanların yaşı konusun da tereddüte düşüldüğü durumlarda hayvan satış yerlerindeki resmi görevlilerden yardım istenmelidir. KURBAN KESECEK KİŞİDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR ▪️Müslüman olması, ▪️Kesmeye yetecek kadar aklı ve kestiğini anımsayacak hafızasının olması, ▪️ Hayvanı kesmeye yetecek güç ve kuvvetinin olması, ▪️ Kurbanı keserken, hayvanın boğazlama işlemi sırasında Allah'ın ismini anması, besmele çekmesi, bismillah diyebilmesi, KURBANIN BAŞININ KESİLMESİ  ▪️Evvelâ, hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir. ▪️Kurbanlık hayvan usulüne uygun şekilde, eziyet edilmeden kesilmelidir. Kesilecek bıçak keskin olmalı ve kesim işleminden önce hayvanın göremeyeceği bir yere konmalıdır. Yine hayvanın kesim yapılacak alana kesinlikle eziyet edilmeden götürülmesi gerekir.  ▪️Kesim öncesinde kurbanlık hayvanın sağ arka ayakları serbest bırakılarak diğer üç bacağı bağlanır ve hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde tutulur.  ▪️Kurban veya vekili tarafından el-En'âm'a ait bazı ayetler okunur. Bu ayetlerden sonra tekbir getirilir ve bismillah çekilerek daha önceden hazırlanmış keskin bıçak ile hayvan boğazlanır. ▪️Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur. ▪️Hayvanı keserken öncelikle evdac adı verilen nefes borusu, yemek borusu, boynun iki yanında bulunan şah damarının tamamen kesilmesi şarttır. Bu 4 kısım tamamen kesilmeden usulüne uygun kesim işlemi gerçekleştirilmiş görülmez ve bu şekilde kesilen kurban eti de yenmez, sahih olmaz. ▪️Kurban keserken öncelikle hayvanın gözünün bağlanması, hayvanın kesileceğini anlamaması, boğazlama işleminin tek seferde ve hayvana eziyet edilmeden yapılması ve hayvan tamamen can vermeden kesinlikle başka uzuvlarının kesilmemesi, tamamen can vermesinin beklenmesi gerekir.  ▪️Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. ▪️Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.  
Kurbanın faydaları nelerdir? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kurbanın başı nasıl kesilir? Kurban kesecek kişide bulunması gereken şartlar nelerdir?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlananacak olan Kurban bayramı  Bu yıl, 20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 4 gün sürecek.

Tüm müslüman alemi tarafından kutlanacak olan, Kurban bayramında merak edilen bir çok konuyu sizin için derledik.

KURBANIN FAYDALARI

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ OLANLAR

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır.

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır?

▪️Müslüman olmak.
▪️Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.
▪️Yolcu olmamak.
▪️Belirli bir malî güce sahip bulunmak.

KURBANLIK HAYVAN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

▪️Kulak  küpesi bulunmayan, çok zayıf olan, gebe ya da yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi, öksürük, nefes darlığı, kanlı ishal ve pis kokulu burun akıntısı olan, kılları karışık ve mat halde olan ve bakışları ve dış görünümü canlı olmayan hayvanlar satın alınmamalıdır.

▪️Pasaport ve nakil belgelerinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri resmi veteriner hekimlerince uygulanmış 'KURBANLIK UYGUNDUR' kaşesi bulunan hayvanlar, yaş ve sağlık kontrolleri yapılmış hayvanlar olup, bu hayvanların satın alınması ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri bertaraf edecektir.

▪️Kurbanlık hayvanlarda temel husus, organların noksan ve işlevsiz olmamasıdır. Hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu,  kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük olmamalıdır.  Herhangi bir uzvunun, ağzındaki dişinin, boynuzunun eksiği, kırığı olmamalı. Hayvanın kulakları da kesik olmamalıdır.

▪️Kurbanlık büyükbaş havyanlar (sığır-manda)  2  yaşını, küçükbaş hayvanlar da  (koyun-keçi) 1 yaşını doldurmuş olmalıdır. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Hayvanların yaşı konusun da tereddüte düşüldüğü durumlarda hayvan satış yerlerindeki resmi görevlilerden yardım istenmelidir.

KURBAN KESECEK KİŞİDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR

▪️Müslüman olması,
▪️Kesmeye yetecek kadar aklı ve kestiğini anımsayacak hafızasının olması,
▪️ Hayvanı kesmeye yetecek güç ve kuvvetinin olması,
▪️ Kurbanı keserken, hayvanın boğazlama işlemi sırasında Allah'ın ismini anması, besmele çekmesi, bismillah diyebilmesi,

KURBANIN BAŞININ KESİLMESİ 

▪️Evvelâ, hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

▪️Kurbanlık hayvan usulüne uygun şekilde, eziyet edilmeden kesilmelidir. Kesilecek bıçak keskin olmalı ve kesim işleminden önce hayvanın göremeyeceği bir yere konmalıdır. Yine hayvanın kesim yapılacak alana kesinlikle eziyet edilmeden götürülmesi gerekir. 

▪️Kesim öncesinde kurbanlık hayvanın sağ arka ayakları serbest bırakılarak diğer üç bacağı bağlanır ve hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde tutulur. 
▪️Kurban veya vekili tarafından el-En'âm'a ait bazı ayetler okunur. Bu ayetlerden sonra tekbir getirilir ve bismillah çekilerek daha önceden hazırlanmış keskin bıçak ile hayvan boğazlanır.
▪️Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

▪️Hayvanı keserken öncelikle evdac adı verilen nefes borusu, yemek borusu, boynun iki yanında bulunan şah damarının tamamen kesilmesi şarttır. Bu 4 kısım tamamen kesilmeden usulüne uygun kesim işlemi gerçekleştirilmiş görülmez ve bu şekilde kesilen kurban eti de yenmez, sahih olmaz.

▪️Kurban keserken öncelikle hayvanın gözünün bağlanması, hayvanın kesileceğini anlamaması, boğazlama işleminin tek seferde ve hayvana eziyet edilmeden yapılması ve hayvan tamamen can vermeden kesinlikle başka uzuvlarının kesilmemesi, tamamen can vermesinin beklenmesi gerekir. 

▪️Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

▪️Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve sancakplus.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.